Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της www.starfitness.gr, η οποία αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της “STAR TRAC GREECE Ε.Π.Ε.” (εφεξής η STAR TRAC). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τυχόν άλλα έγγραφα, παραρτήματα και έντυπα, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο παρόν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), διέπουν την πρόσβασή και τη χρήση της ιστοσελίδας www.starfitness.gr από εσάς.

Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών της παρούσης ιστοσελίδας (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Εάν δεν συμφωνείται με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτής και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η STAR TRAC διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι προαναφερθείσες αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους και θα διέπουν εφεξής τη χρήση της ιστοσελίδας. Η συνέχιση εκ μέρους σας της χρήσης της ιστοσελίδας μας, μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης, εκλαμβάνεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.
Η STAR TRAC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ενημερώσει ή/και αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν επέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία από τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη ή ολόκληρη την ιστοσελίδα μας σε όλους ή σε ορισμένους χρήστες, κατά την διακριτική μας ευχέρεια.
H STAR TRAC δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ίδιας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας μας. Η STAR TRAC επιφυλάσσεται, δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία θα διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

1. Περιορισμός Ευθύνης
Η STAR TRAC καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.starfitness.gr και την προστασία αυτής και των τελικών χρηστών από παραβάσεις και κακόβουλα λογισμικά. Η STAR TRAC δεν εγγυάται την κατά πάντα χρόνο ασφάλεια της ιστοσελίδας της, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία εκ της αιτίας αυτής και σας προτρέπει να χρησιμοποιείται σχετικό αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus).
Η STAR TRAC συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερον.
Η ιστοσελίδα www.starfitness.gr ενημερώνεται συνεχώς βάσει των τηρουμένων στοιχείων διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η STAR TRAC σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των διατιθέμενων προϊόντων και αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα τυχόν παραγγελθόντος προϊόντος, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η STAR TRAC προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η STAR TRAC δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.  Περαιτέρω η STAR TRAC καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με βάσει την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη για την ακρίβεια των πληροφορίων που παρέχονται στα άρθρα («ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ») και άλλα κείμενα της ιστοσελίδας, τα οποία επιτελούν διαφημιστικούς ή/καιενημερωτικούς σκοπούς και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη και ανακρίβειες εις αυτά.

Η STAR TRAC ουδεμία ευθύνη φέρει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η STAR TRAC δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (websites) και ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, η οποία (παραπομπή και αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα) γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η STAR TRAC σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ρητώς αποδέχεστε ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, η STAR TRAC, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών) που προκύπτει από ή σε σχέση με (α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή δημοσιεύονται από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν links) και (β) την απόδοση ή την εν γένει λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας.

2. Ευθύνη του Χρήστη
Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η STAR TRAC δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μη χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα (και το ηλεκτρονικό κατάστημα) για:

1. την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή/και αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλει την δημόσια αιδώ για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή/και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην STAR TRAC ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
2. την με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού
3. σκοπούς εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας πληροφορίες προσωπικής ταυτότητάς των ή με άλλο τρόπο.
4. την μετάδοση ή προμήθεια οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
5. την πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας της STAR TRAC ή/και των υπαλλήλων μας ή/και άλλου χρήστη ή/και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας.
6. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τη STAR TRAC ως νομικό πρόσωπο ή/και την ιστοσελίδα www.starfitness.gr ή/και τους χρήστες της ιστοσελίδας www.starfitness.gr ή/και έκθεση αυτών σε ευθύνη (λ.χ. μέσω ιών, απόπειρας απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα, τον διακομιστή και το περιεχόμενο, επιθέσεις στην ιστοσελίδα www.starfitness.gr κ.λπ.)
7. την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού της ιστοσελίδας μέσω χρήσης οποιασδήποτε αυτόματης ή μη αυτόματης διαδικασίας ή συσκευής ή μέσου.
Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.starfitness.gr με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους ή για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες και ζημιές υπέστη ή θα υποστεί η STAR TRAC ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος και η STAR TRAC απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.
Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι η STAR TRAC, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι εταίροι και άλλοι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία εκ της παράβασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή/και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση.

3. Τιμολογιακή Πολιτική
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H STAR TRAC δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό μας κατάστημα, αν διαπίστωσετε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και αντιστρόφως.

Σας παρακαλούμε εάν διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109632638 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@starfitness.gr

4. Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού (Account)
Μέσω της ιστοσελίδας www.starfitness.gr σας παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό. Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή σας με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.α.), τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου.
Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίον σας συμβουλεύουμε να μην κοινοποιείται σε τρίτους για την δική σας ασφάλεια. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχετε δηλώσει και του κωδικού πρόσβασης και η STAR TRAC ουδεμία ευθύνη υπέχει.

5. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.starfitness.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της STAR TRAC ή/και των προμηθευτών της ή/και τρίτων, από τους οποίους η STAR TRAC έχει λάβει άδεια χρήσης και προστατεύονται στο σύνολό τους βάσει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, χρήση, αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της STAR TRAC.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την σχετική πολιτική απορρήτου.