12. Μηχανήματα Μυϊκής Ενδυνάμωσης

Αρχική/12. Μηχανήματα Μυϊκής Ενδυνάμωσης

Σύστημα επιλογής βαρών LOCK N LOAD σε όλες τις σειρές μυϊκής ενδυνάμωσης της NAUTILUS

Nautilus Lock N Load Weight Selection from Core Health & Fitness on Vimeo.