Περιγραφή

Ένα ζεύγος από ποιοτικές λαβές για τα χέρια για χρήση με Half Pilates Cadillacs και Full Pilates Cadillacs της Align Pilates.